About us

Default Image

บริษัท โทเทิล เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายซ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านวิศวกรรม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และรับเหมางานระบบต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ งานระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้าและควบคุม, ระบบดับเพลิง สุขาภิบาล งานเดินท่อน้ำ และงานติดตั้งเครื่องจักร ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในแต่ละสาขาโดยเฉพาะ เพื่อผลงานที่ดีถูกต้องตามมาตรฐานระบบวิศวกรรม โดยตระหนักถึงความหมายว่า ความพอใจของลูกค้า คือ กุญแจแห่งความสำเร็จ ดังจุดมุ่งหมายของบริษัท "มุ่งมั่นดำเนินงานในด้านวิศวกรรม โดยเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า"

ขอบเขตและลักษณะงานด้านวิศวกรรม

  • เครื่องปรับอากาศ เครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit), เครื่องจ่ายลมเย็น (Air Handling Unit), เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ทั้งแบบแขวนผนัง (Wall Type), แบบตั้งพื้น / แขวนใต้ฝ้า (Floor / Ceiling Type), แบบฝังฝ้า (Ceiling Conceal Type) และแบบต่อท่อลม (Duct Type)
  • อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งท่อน้ำ Butterfly Valve, Gate/Globe Valve, Strainer, Check Valve, Control Valve, Thermometer/Pressure Gauge
  • ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ในระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling Tower) แบบไม่ต้องใช้น้ำยาเคมี

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ

งานระบบปรับอากาศ ออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคาร และโรงงานเครื่องเป่าลมเย็น (FCU), เครื่องจ่ายลมเย็น (AHU), เครื่องทำน้ำเย็น (Air Cooled Chiller & Water Cooled Chiller), เครื่องสูบน้ำหมุนเวียน (Chilled Water Pump & Condenser Water Pump), หอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower), ระบบบำบัด และปรับสภาพน้ำในระบบน้ำหล่อเย็น (Water Treatment for Cooling Tower) ตลอดจนระบบปรับอากาศขนาดกลาง และขนาดเล็ก (Commercial & Unitary Air Conditioner) พร้อมทั้งบริการหลังการขาย ตรวจเช็ค, ซ่อมแซม ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการคำแนะนำ ในด้านการปรับปรุง, แก้ไขระบบปรับอากาศที่มีปัญหา จากการติดตั้งหรือการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์

ออกแบบ และติดตั้งระบบการจ่ายไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงาน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer), ระบบไฟฟ้าแรงสูง (Switch Gear), ระบบปรับปรุงประสิทธิภาพไฟฟ้า (CB),ตู้จ่ายไฟ (MDB), ระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (Electric Generator) และงานติดตั้งระบบจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์งานเดินรางและสายไฟ งานบริการดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้า

งานเดินท่อน้ำประปา(Plumbing), ท่อดับเพลิง (Fire Fighting), ท่อจ่ายน้ำระบบปรับอากาศ (Chilled Water Pipe & Condenser Water Pipe) งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (Cold Water Pump) สำหรับระบบจ่ายน้ำในอาคาร และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

Total Engineering supplies Co., Ltd., We are an engineering, procurement, and contractor firm, which provide one stop service solution of systems in the field of Air conditioner, Electrical & Control, Fire Fighting, Sanitary, Piping and Equipment work. All of our services are performed by highly skilled and experienced engineering teams. Therefore, customers can be rest assured that the services delivered are superior and meet an international standard. As the company is fully aware that customers are a key success of the company, hence, fulfillment on customers' needs becomes the company's strategic goal. Thus, we commit ourselves to deliver the best service aligned to company motto. That is "To aim at engineering and to be the most desirable choice of the clients' ".

Scope of engineering work

The wide range of Air conditioning system includes design, procurement and installation of the air conditioning system in office buildings, hotels, and industries. We also supply the equipments such as Fan Coil Unit, Air Handing Unit, Air Cooled Chiller & Water Cooled Chiller, Chilled Water Pump & Condenser Water Pump, Cooling Tower, Water Treatment for Cooling Tower and Commercial & Unitary Air Conditioner including after sale services, equipment inspection, troubleshooting, consultation, maintenance, renovation, and modification services on the air conditioning system from fail-design and deteriorated equipments.

Design and installation main power supply for buildings and factories, They are for example Transformer, Switch Gear, Capacity Bank, Main Distribution Load, Electric Generator, Power supply for Machine, Wire Way, Electrical Wiring, service & maintenance on Transformer and Power control panel.

Plumbing, Fire Fighting, Chilled water pipe & Condenser water pipe, Water pump & Fire pump installation for building.

Range of product and services for A/C System

  • Air Conditioner such as Fan Coil Unit, Air Handling Unit and Split System including Wall Type, Floor/Ceiling Type, Ceiling Concealed Type and Duct Type.
  • Accessories for liquid piping installation such as Butterfly Valve, Gate/Globe Valve, Strainer, Check Valve, Control Valve, Thermometer Gauge, Pressure Gauge, Flow Switch
  • Water treatment system for the Cooling Tower system without chemical – use.